1992 Lincoln Continental vs. Its Competition

2020 Lincoln Continental1992 Lincoln Continental
Browse Used Listings
2010 Lincoln Town Car1992 Lincoln Town Car
Browse Used Listings
2005 Buick Park Avenue 1992 Buick Park Avenue
Browse Used Listings
Quick Specs
MSRP From  
$32,263$31,211$25,285
Gas Mileage  
Engine  
N/AN/AN/A
EPA Class  
N/AN/AN/A
Style Name  
4-Door Sedan Executive4-Door Sedan Executive4-Door Sedan
Drivetrain  
N/AN/AN/A
Passenger Capacity  
N/AN/AN/A
Passenger Doors  
N/AN/AN/A
Body Style  
N/AN/AN/A
Transmission  
N/AN/AN/A
Detailed Spec Comparison
 1992 Lincoln Continental vs. 1992 Lincoln Town Car1992 Lincoln Continental vs. 1992 Buick Park Avenue